medyumlar neler yapabilir?

Medyumlar Neler Yapabilir?

Medyum

Medyumlar Neler Yapabilir ; manevi ya da maddi sorunları gizli ilimler ile çözebilen yetenekli kişiler Medyum olarak nitelendirilir. Medyumlar neler yapabilir dendiğinde akla gelmesi gereken ilk şey medyumları sıradan kişilerden ayıran yetenekleridir.

Bu yetenekleri sayesinde sıradan kişilerin vakıf olamadığı bilgileri anlayabilir ve pek çok kişi tarafından çözüme kavuşturulamayan konuları çözebilirler.

Medyumların Kullandıkları Yöntemler

Medyumlar insanlara yardımcı olabilmek için birçok yol kullanırlar.

Bunlardan en bilinenleri şunlardır;

 • Dua
 • Büyü
 • Tılsım
 • Yönlendirici madde (Bir kişi ile iletişim kurmak için ona ait olan bir şey ya da manevi gülü yüksek madde)

Olarak sıralanabilir. Tabi ki tüm medyumların kendilerine has özel yöntemleri mevcuttur.

Medyumlar Hangi Konularda İnsanlara Yardımcı Olabilir?

Medyumlar insanlara musallat olan cinler ya da kötü ruhlara karşı yardım ederler. Gözlerine ruhsal baskı nedeniyle perde inmiş insanları bu perdelerden kurtarabilir veya buna neden olan şeyi ortadan kaldırırlar. Birbirini sevdiği halde ayrı düşmüş insanların kader yollarını birleştirebilirler. Ayrıca nedensizce hayatta kötü şansa sahip olduğunu düşünen insanların aslında bu kötü şansa sahip olmalarına neden olan sorunu bularak bunu çözüme kavuştururlar.

Medyumlar Geleceği Görebilir Mi?

Medyumlar geleceği görebilir, medyumlar ruhani olarak üstün bir mevkide oldukları için kader bağları denilen olabilecek yaşamı ifade edebilirler. Ancak bu kader insanın verdiği kararlar ile yeniden şekilleneceği şeklinde de yorumlayabilirler. Medyumların var olan geleceği değiştirme gücü yoktur sadece yaşanacak olayların istenildiği şekilde sonuçlanması ve yaşanması için yapılması gereken seçimler için de tavsiyede bulunarak yol gösterirler.

Medyum Nasıl Olunur?

Sadece eğitim ile medyum olunamaz. Medyum olmak için psişik yeteneklere sahip olmak ve üstün bir ruhsal mevkii yere sahip olabilecek potansiyele sahip olması gerekir. Medyum olabilmek için sadece bu da yeterli değildir sıkı bir çalışma ve disiplin gerekir. Havasını ilmi ile gizli ilimlere vakıf ve yeterince güçlü olması da gereklidir medyum olacak kişinin. Aynı zaman da genetik olarak da yatkınlık söz konusudur. Bir ailede medyum varsa gelecek nesilden yine medyum olma potansiyeline sahip olma kişilerin doğması daha muhtemeldir. Bunun yanında genetik ve kalıtımsal olarak aileden geçen yetenekli kişiler daha kısa sürede yeteneklerini gelişirler.

Medyumlar Geçmişi Görebilir Mi?

Medyumlar geçmişi görebilir. Medyumlar geçmişteki olayları ruhlarını terk etmiş bendenler ile iletişim kurarak öğrenebilirler. Geçmişte yaşanan kesin olaylardır. Bu neden ile ders öğrenilebilir. Doğruluğuna kesin inanılmayan ya da bilinmeyen yaşanmış bir olayı öğrenmek için medyumdan yararlanmak faydalı olacaktır. İnsanlar pek çok olay yaşar ancak ömürleri kısadır bu kısa hayatlarında onlar için bir ruh rehberidir medyum.

Medyumların Ruhları Bedenlerini Terk Eder Mi?

Medyumların ruhları bedenlerini terk eder mi sorusunun cevabı, medyumlar trans halinde iken ruhları bedenlerini terk edebilir. Ancak her medyumun bu seviyede psişik güce sahip olup olmadığı bilinmemektedir. Medyumlar trans hâlinde oldukları fani dünya için kısa ancak manevi dünya için hatırı sayılır zaman zarfı içerisinde eterik bağ ile yoğunlaşırlar.

Medyumlar Hastalıkları İyileştirebilirler Mi?

Medyumların hastalar üzerinde ki etkisi, medyumlar insanlara zarar veren bilinç altında biriken hastalıklara neden olan şeyleri temizleyebilirler. Bunu da denge ile başarılar.

Dengesi bozulan insanda öncelikle;

 • Duygusal ruhu
 • Fiziksel duyu
 • Zihinsel yapısı
 • Ruhsal benliği

Tam anlamıyla dengelenir ve oluşan bu denge sonucu insanda vücudun ona zarar vermek istememesi durumu oluşarak iyileşir. Bu iyileşme çoğu zaman mucize olarak nitelendirilse de aslında hastalıkların sadece maddi şeylerle değil manevi durum ile ders olduğunun bir kanıtıdır. İnsanlar hasta olmasalar bile maneviyatları dengede olduğu sürece daha kaliteli bir yaşam sürerler.

Medyumluk ‘aracı’ ya da ‘yol rehberi’ olarak da tanımlanabilir. Medyumlar çoğu insanın iletişim kuramadığı yoğun manevi dünya ile iletişim kurabilen kişilerdir. İnsanlar ile manevi dünya arasında aracı olabilen seçilmiş kişilerdir. Bu seçilmiş kişiler sayesinde insanlar çözümü olamadıklarını düşündükleri sorunlarına çözüm bulabilirler.

Medyumluk Eğitimi

Medyumluk eğitimi vardır ve medyumluk için iyi bir eğitim gereklidir. Medyumluk eğitimi küçük yaştan itibaren başlar. Öncelikle ilk adım eğitimi olarak kadim dinler öğrenilir ve bunların altında yatan gizemlere erişmeye çalışırlar. Ardından İbranice, Latince, Süryanice ve Arapça gibi dilleri öğrenirler. İkinci adım eğitimi olarak ruhlar ile doğru iletişim kurmanın yolları öğrenilir. Bunun da ardından son olarak büyü yapım ve inceliklerine yoğunlaşarak kendi ruhani yolculuklarına çıkarlar.

Medyumlar Büyü Yapabilirler Mi?

papaz büyüsü yapılan kişi ne hisseder?

Medyumlar büyü yapabilirler. Eğer karşıdaki kişi gerçek bir medyum ise de büyüler gerçekten işe yarar. Çünkü her büyü içinde gizli dilimler barındırır. Bunun yanında büyülerin yanıldıklarından sonra olgunlaşma süreleri ders vardır. Bu büyünün sonuç vermesi ve etkili olması için gereken süredir aynı zamanda.

Bu süre büyüyü yapan medyuma ya da yapılan büyünün zorluk derecesine göre değişebilir. Büyü yaparken kadim kitaplardan, dualardan, mistik metinlerden ve astrolojiden yardım alınır. Medyumlar büyü yapabilme yeteneklerinin yanında aynı zaman da yapılan büyüyü bozabilme yeteneğine ders sahiptirler.

Bu da medyumu sorumluluk sahibi hale getirir. Bir olay ya da ruhani dünyaya aracılık etmek zaten bunun bir getirisidir medyumlar için. Medyumlar yetenekleri dahilinde büyü yapabilirler ve başkaları tarafından yapılan büyüleri de bozabilirler. Bunun için medyumların tecrübeli olmaları önemlidir.

Medyumluk Türleri

Medyumlarında kendi içlerinde farklı türleri bulunur. Medyumlar eğitimlerini tamamladıktan sonra yetenekleri ve sezgilerini onları yönlendirmesi sonucuna kendi uzmanlık alanlarına yönelirler.

 • Mekanik Medyum: Bazı medyumlar kendi iradeleri ile hareket edemez ve sezgileri tarafından yönlendirilirler. Bu medyumlarda ruhani dünya ile olan bağ daha kuvvetlidir. Ve bazen uzun süreler maddi dünyada ki bilinçlerini kaybedebilir ya da unutabilirler. Bu tür medyumların maddi dünyada ki bilinçlerini unutmaları durumunda ya başka bir medyum aracılığı ile uyandırılmaları ya da bedeni korunarak kendine gelmesi beklenmelidir.
 • Sezgisel Medyum: Mekanik medyumun aksine kendi iradesi ile hareket eder ve yaptığı her şeyin farkındadır. Yeteneklerini geliştirdiği ölçü de ruhani dünyanın bir parçası olarak hareket edebilir. Kendi iradesi ise büyü yapabilir ve bozabilir. Sezgisel medyum, bilincimi kaybetmesi hâlinde mekanik medyumu uyandırabilir.
 • Fiziksel Medyum: En nadir görülen yeteneklere sahip medyumdur. Telekinezi ve psişik yeteneği çok üst düzeydir. Trans haline geçmeden de ruhani dünya ile iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Mekanik medyuma yardımcı olarak ona iradesini hatırlatabilir. Fiziksel medyum ayrıca diğer medyumlara göre daha karmaşık bir eğitim süreci geçirir.
 • Zihinsel Medyum: Zihin aracığı ile iletişim kurabilen maddi dünya ile en iyi dengeyi oluşturabilen medyumdur. Zihinsel medyumun büyü yetenekleri diğer medyumlara göre gelişmek için daha çok çaba gereksinimi duyar.

Bu şekilde sınıflandırılabilen medyumlar yeteneklerini kötüye kullanamazlar onlar imzalarım görmediklerinin bir adım ötesinde ve asıl gerçekliğin bir adım gerisinde olan aracı kişilerdir. Medyumlar sadece insanlara yardım ederek maddi ve manevi dünya arasındaki kimi zaman bozulan dengeleri görerek bunu gidermeye yardımcı olmaya çalışan insanlardır. Bu kişilerin zihinsel algıları ve perspektifleri çoğu insana göre farklı çalışır. Bu şekilde farklı alemler arasındaki normalde görünmeyenleri görür, yapılmayanları yapabilirler.

Sizin için önerdiklerimiz

Medyum Ne İşe Yarar?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.