medyum nedir?

Medyum Nedir?

Medyum

Hemen her insanın duyduğu medyumların kim oldukları pek bilinmemektedir. İşte herkesin sorduğu “Medyum nedir” sorusunun cevabı. Medyum altıncı hisleri kuvvetli, diğer insanların göremediği varlıkları gören, büyü yapmak ile ilgilenen doğuştan gelen bir yetenektir. Aynı zamanda medyumların kalp gözleri fazlasıyla açıktır.

Medyumlar diğer varlıklarla iletişime geçerek insanlara gelecekten haber verebilirler. Ancak medyumların en sık yaptığı işler büyü yapmak ve zaten yapılmış dolan bir büyü bozmaktır. Medyumlar bir nevi aracıdırlar. Diğer taraftan mesajlar getiren ruhani varlıkların insanlar ile iletişim kurmalarını sağlamaktadır.

Medyumluk, Medyumların son zamanlarda ilgi odağı haline gelmeleri ile başlamaları onları baya bir popüler hale getirmiş gibi görünmektedir. Bu durum ise medyumların yaptığı işi bir meslek haline getiriyor ve birçok kişinin medyum olabilmek adına araştırmalar, çalışmalar yaptığını sıkça görüyoruz.

Son on iki yıl içerisinde yapılan bilimsel metotlara uygun olan çift kör, üçlü – kör araştırmalar ile görülmüştür ki medyumların aktardığı bu bilgiler gerçekten de bu birçok sıradan duyuların ötesine ulaşabildiğinin çok ötesindedir. Yani birçok medyumların aktardığı bilgiler ise şans oranı üzerinde gerçek bilgiler ile uyuşmakta. Bu durumda ise bu duyular dışı ve duyuların çok daha ötesindeki bilgiye ulaşabilen medyumların beyin örüntülerinin ve içerisindeki çalışmanın da farklı olması beklenmektedir.

Bu sırada ise bu duyular dışına ve duyuların çok daha ileride olması durumunda ulaşılabilir medyumların beyin örüntülerinin ve içerdiği çalışmanın da farklı olması beklenmektedir.

Beylerin nasıl çalıştığını anlamak için genel olarak beyin dalgaları analizi ya da işlevsel beyin görüntülemeleri yapılmaktadır. Medyumların beyinlerinin özellikle trans durumlarında her ikisi ile de araştırılmaktadır. Birçok beyin dalgası yani elektro ansefalogram ( EEG ) çalışması ile medyumların trans oldukları durumunda beyin dalgalarında nasıl bir farklılık olduğunda neredeyse 100 kadar bilimsel deney ile ve birçok medyum üzerinde araştırılmıştır.

Örnek olarak spect taraması kullanılarak kanın kalbine nasıl aktığı ya da beynin hangi alanlarının daha az veya daha çok aktif faaliyet gösterdiğini de gözlemlenebilir. Medyumların beyinlerine ise bu görüntüleme yöntemi uygulanmıştır. Fakat burada trans durumunda da ve otomatik yazı yazarlarken beyin görüntüsü alındığında, bir de normal trans olmayan bir insanın bilinç durumunda beyin görüntülemeleri yapıldı.

Medyumların beyinlerine ise bu görüntüleme yöntemi uygulandı. Ancak burada translasyonu da ve otomatik yazı yazarlığı beyin taraması alınabilir, bir de normal trans olmayan bir insanın bilinçli olması beyin görüntülenmesi yapıldı.

Medyum orta çağ zamanından bu yana kullanılan bir sözcüktür. Psişik güçlere sahip olan ve bu güçler aracılığı ile insanlara yardım edebilen kişilere medyum denir. Aynı zamanda medyumlardan bazıları, cinler ile iletişime geçerek, bu hizmetkar cinleri istedikleri alana yönlendirebilir ve çalıştırabilirler.

Cinler alemi tehlikeli olduğu için birçok medyum bu yönteme kuşkuyla yaklaşır. Ancak yeteneklerine güvenen uzman medyumlardan bazıları, günümüzde bile bu yöntemi kullanabilmektedir.

Ülkece medyum kavramına hem çok yakın hem de çok uzak bir yerdeyiz. Geçmişte televizyon programlarına katılan, bu programlarda ben senden daha üstünüm tartışmasına sebep olan medyumlar sebebi ile hem medyumlara karşı bir ön yargı mevcut hem de dini açıdan medyumculuğun haram olduğu düşüncesi.

Medyum yaşadığımız dünya ile eterik dünya arasında bağlantı kuran bir insandır. Bir diğer deyişle, 6. his, telepati gibi duyguları ve yoğun hissiyatı sebebi ile sıradan insanların görmediği, duymadığı, fark etmediği paralel bir evren ile irtibata geçebilen ve bu özel yeteneğini insanların iyi çıkarları amacı ile kullanan kişidir.

 

Medyum Çeşitleri Nelerdir?

Medyumlar çeşit bakımından ayrılmaktadır. Çeşidi farklı olan her medyumun yeteneği kendi çeşidine göre farklılık göstermektedir. Bazı medyumlar sadece sezebilirler ancak bazı medyumlar aracı oldukları ruhani varlıklar sayesinde olayların akışına etki ederek gerçeği değiştirebilme yeteneğine sahiptirler.

Medyum çeşitlerini sıralamak gerekirse aşağıdaki gibi olabilir.

 • Sezgisel medyumluk: Medyumlar yaptıkları işin bilincinde olur. Olayların kendi iradeleri ile ortaya çıktığını bilirler.
 • Mekanik medyum: Bazı medyumlar da kendi iradeleriyle hareket etmez. Olayların bilincinde olmazlar.
 • Otomatik medyum: Bu medyumlar kendi hareketlerini idrak edebilirler ancak olayları iradeleri ile değiştiremez.
 • Fiziksel medyum: Paranormal güçleri ve olayları kapsayan medyumluk çeşididir. Telekinezi gibi yetenekleri vardır.
 • Zihinsel medyum: Diğer dünyalar ve ruhlarla iletişimde bulunurlar.

Ancak çeşitleri olsa bile medyumlar her durumda yapabildikleri sayesinde diğer insanlardan ayrılmakta ve farklarının belli etmektedirler.

Medyumların Üstlenmeleri Gerekenler

Medyumluk sadece mesaj iletmek, büyü yapmak ve büyü bozmak ile olmaz. Medyumların kendi sorumlulukları olması gerekmektedir. Medyumların mutlaka doğru bilgi bilmeleri gerekmekte, yeteri kadar tecrübeli olmaları gerekmekte ve eğitim almaları gerekmektedir. Medyumlar sorumlulukların bildiği ve olayların farkında olduğu sürece güçlerini kötüye kullanmaları gibi bir durum olmaz.

Medyumluk Falcılık

İnsanlar medyumlar ile falcıları birbirine karıştırmaktadırlar. Ancak medyumluk gelecekten haber almaz sadece ruhani varlıklar ile iletişim kurarlar ancak falcıların gelecek ile bağlantı kurduğu düşünülür. İkisinin asla birbirine karıştırılmaması gerekmektedir.

Çünkü fal bakmak kahve falından yola çıkarak yorum yapılması gerekirse sadece fincanda görünen şekiller ile kişi hakkında edinilen bilgilerin bağdaştırılıp tahmin edilmesi sonucu olur. Tarot falında ise kişinin üç kart seçmesi istenir bu kartlardan geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere üç tanedir. Bu kartların ilkini kalbi ile ikincisini zihni ile üçüncüsünü ile rastgele seçmesi gerekmektedir. Bir de en çok bilinen fallardan üçüncüsü el falıdır.

Kişinin avuç içindeki kader çizgisinden yola çıkarak sadece tahmin yürütülür. Ancak medyumların söyledikleri şeyler ruhani varlıklar sayesinde olur yani işin içinde tahmin etme olayı yoktur.

Medyumlar Ne Büyüsü Yapabilirler?

gerçek medyumlar

Medyumların insanlara yardımcı oldukları bir konuda büyü yapabilmeleridir. Ancak bu büyüler genellikle iyi niyetli olurlar. İnsanlar zarar vermeyi veya onların başını belaya sokmayı isteyen çok fazla medyum bulunmamaktadır. Çünkü medyumlar tüm bilgi ve tecrübelerini insanlara yardımcı olmak için öğrenir ve kullanırlar.

Medyumların yaptıkları büyülere örnekler vermek gerekirse aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Dil bağlama büyüsü
 • Erkeklik bağlama büyüsü
 • Kendine bağlama büyüsü
 • Evlilik büyüsü
 • Aşk büyüsü
 • Geri getirme büyüsü
 • Canbar büyüsü
 • Vefk
 • Muska
 • Kısmet açma
 • Nohut büyüsü
 • Sabun büyüsü

Bunlar medyumların genel olarak insanların isteklerine göre yapabildikleri büyülerden bazılarıdır. Ancak insanların büyüleri çoğunlukla aşk için kullandıkları bilinmektedirler. Medyumların en çok yaptıkları birkaç büyü aşk için yapılmış büyülerdir.

Tavsiye Edilen Medyumlar

Medyum kültürü, binlerce yıldır var olan bir kültürdür ve uzun yıllar rağbet görmüştür. Medyumluk, büyücülük yapılan kişiler, zaman zaman halktan dışlanmış, çeşitli muamelelere maruz kalmıştır. Bunun nedeni tabii ki halkın korkusudur.

İnsan, bilmediği şeyden korkmaya meyillidir. Bu yüzden, doğal olarak, medyumlara karşı ön yargı ile yaklaşılmaktadır. Ancak kimi zaman medyumlara ihtiyaç duyulabilir. İyi bir amaçla büyü yaptırmak istiyor veya size büyü yapılıp yapılmadığından emin olamıyorsanız, tavsiye edilen medyumlar tarafından destek alabilirsiniz.

Kimlere Medyum Denir?

Psişik güçlere sahip olan ve altıncı hisleri bulunan kişiler medyum adaylarıdır. Medyumlar bu güçlerini kontrol altında tutabilen, yönetebilen kişilerdir. Bu güçleri ile cinleri kontrol edebilir ve yönlendirebilirler. Ayrıca uyku halinde trans haline girebilir ve astral seyahat gibi pek çok kavramı kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

Medyumlardan bazıları, dünyayı terk etmiş ruhlarla iletişime geçerek, yakınlarına bilgiler de verebilmektedir. Ölülerle canlılar arasında bir panel oluşturarak, kişilerin çok sevdikleri ancak bazı talihsizlikler sonucu kaybettikleri yakınları ile konuşmalarını sağlayabilirler. Bu sayede medyum desteğini alan kişi, yakınlarına uygun bir şekilde veda edebilme seçeneğine sahip olur.

En İyi Medyum Hizmetine Nasıl Ulaşılır?

Tavsiye edilen medyumlar, adı üzerinde genellikle birçok müşteriye hizmet gerçekleştirmiş ve beğenilmiş kişilerdir. Medyumun ustalığı, önceden çalışmış olduğu insan sayısına ve çalıştıkları insanların memnuniyetine bakılarak anlaşılabilir. Ücretsiz hizmet verdiğini söyleyen medyumlara itibar etmeyiniz. Veya çalışırken çok dikkatli olunuz.

Zira bu kişiler, yüksek ihtimalle, size kara büyü yapabilmek adına gerekli malzemeleri edinmek için sizlere yaklaşır. Genellikle saç teli veya birkaç damla kan almaya çalışırlar. Fakat büyülerin bir sınırı bulunmadığından, daha pek çok şeyle de size büyü yapılabileceğini unutmayın.

Bu tarz medyumlar, size ait olan birkaç saç telini elinde bulundurmanın fırsatıyla sizleri tehdit edebilir ve para gibi şeyler isteyebilir. Bu yüzden medyum seçimlerinde dikkatli olunmalı ve hiçbir masraftan kaçınılmamalı.

Medyum Neler Yapar?

Bir medyum neler yapar hiç merak ettiniz mi? Eğer cevabınız evet ise yeterince araştırma yapmış olmanız muhtemel. Yine de bu sorunun cevabını bilmeyen birçok insan mevcut.

Medyumlar kişilerin taleplerine göre eterik dünya ile bağlantı kurmak aracılığı ile yardımları bu kişiye ve hayatına yönlendiren, vekf yazan, özel dualar ile iyi amaçlar sağlamaya çalışan, kişilerin sıkıntılarını dinleyen, dinlediği sıkıntıları çözmek amacı ile çeşitli özel manevi güçlerini ve hissiyatlarını kullanan kişilerdir.

Çeşitli ilmi çalışmalar sayesinde büyü ve vekf anlamında ileri seviye maneviyata ulaşan ve paralel bir dünya diye nitelendirebileceğimiz eterik dünya ile bağlantıya geçebilen medyumlar sıkıntı çözme konusunda uzman görüş ve yardım sunarlar

Medyumlar Ne Tür Sıkıntılarınızı Çözebilirler?

Toplumun ve dünyanın büyük kısmı eterik dünyanın varlığına inanan ancak bunu göz ardı eden bireylerden oluşur. Sadece İslamiyette değil, bütün kabul görmüş dini kaynaklarda geçen, kutsal kitaplarda yer alan eterik dünya ve canlılarına ait bilgiler malumunuz.

Yine de buna inanmayan ya da inandığını dile getiremeyen insanlar yüzünden, eterik dünya ile irtibata geçebildiği ve bu bağlantılar sayesinde yardım alabildiği bilinen medyumlara karşı hep bir ön yargı oluşmuştur. Oysa medyumlar bugüne kadar birçok bireyin sıkıntılarını ve dertlerini bu sayede çözebilmişlerdir.

Eşinizin, aile bireylerinizin üzerinde olan büyülerden tutunda, etrafınızda olduğunu hissettiğiniz veya gördüğünüz kötü varlıklara kadar sizi koruyabilen büyü, vekf gibi dinde de bulunan yöntemlerle sıkıntılarınızı çözebilir ve hatta sizler için bu kötü varlıklara kendi maneviyatları ile karşı koyabilirler.

İyi Bir Medyuma Nasıl Ulaşabilirim?

İyi bir medyum tanımak, medyum çalışmaları ve ilmi hizmetlerinden faydalanmak için oldukça detaylı araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Bu aşamada bilmeniz ve önem vermeniz gereken detaylar şunlardır;

 • Gerçekten ilmi duygulara sahip mi
 • Çıkarı için mi yoksa bireyler için mi hizmet verdiği
 • Ne tür büyüler yaptığı
 • Vekf bilip bilmediği
 • 6. his ve manevi duygularının yeterli olup olmadığı
 • Medyum hoca fiyatları

Sıralanmış özellikleri neticesinde bir medyum hakkında bilgi sahibi olmak, elinizde internet gibi sonsuz imkanlar sunan bir cevher sayesinde çok kolay. Arama motoru üzerinden kulağınıza gelen veya size önerilen medyum hakkında bilgi taraması yapabilirsiniz. Bu sayede hem daha önce kendisinden hizmet almış hem de hakkında görüş bildirmiş insanlardan fikir sahibi olabilirsiniz.

Şunu da unutmamak gerekiyor ki gerçek ve sahme medyum kavramı oldukça önemli. İnternet sonsuz bir cevher diye belirtmiştik ancak kötü bir detaya sahip olduğunu da bilmek gerekiyor. İnternette birbirinden farklı isimlerde binlerce medyum sitesi görebilirsiniz.

Birçok hoca artık kendi ilmi çalışmalarını online ortamda paylaşmaktan sakınca görmediği ve ulaşılmalarının kolaylaştırılması amacı ile internet ortamında paylaşım yaptığı için, bir takım kötü niyetli sahte medyumlar tarafından da kötülenmektedir. Bu aşamada yapacağınız araştırmalar için tüm detayları sıkı sıkıya incelemeniz oldukça değerli olacaktır.

İslam Dininde Medyumlar

Medyumluk, öğrenilebilen veya kazanılabilen bir yetenek değildir. İslam dininde medyumluk, Allah vergisi olarak görülür. Medyum olan kişi, Allah vergisi yeteneklerini kullanarak, yine Allah’ın yarattığı cinlere söz geçirebilir ve onları kullanabilir.

Ancak medyum, tabii ki, büyü aleminin de tehlikelerini göze alarak bu işlere girişmelidir. Büyü alemi oldukça karmaşıktır ve herkesçe anlaşılamaz. Medyum bütün büyülere hakim olduğundan dolayı, bu alemde yabancılık çekmez ve problemle karşılaşmaz. Medyumun becerilerine rağmen bu işlemin, bütünüyle tehlikeli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ancak bu sizin değil, yardım alacağınız medyumun göze alacağı bir risk.

Hangi Şehrin Medyumları Daha İyidir?

Bu ve benzeri soruların gelebileceğini tahmin etmek zor değil. Bu sebeple bir ön bilgi sunmakta faydalı olacaktır. Medyumlar ülkeye, kişilere, şehirlere, paraya göre değil tamamen maneviyatlarına göre değer biçilecek önemli insanlardır. Bir şehrin medyumunun, bir başka şehrin medyumundan üstün olması gibi bir durum söz konusu değildir.

 

Medyumlara Neden Hoca Denir?

Dini simgeler ve dini bizlere yansıtan bireylerin ‘hoca efendi’ şeklinde saygı görmesi gayet normal. Medyumlarda dini ve manevi çalışmaları ile özel bağlantı güçlerine erişebilen, saygı duyulması ve araştırmaları neticesinde hocalık mertebesine ulaşan kimselerdir.

Bu açıdan bakıldığında insana yarar sağlayan ve kıymet veren, maneviyatını kendi çıkarlarına saklamak yerine kişilere faydası dokunan medyumlara hitap ederken hoca denilmektedir. Zira ilmi bütün, dini bilgileri yüksek olduğu için bu mertebeye layık görülürler.

Medyum Hoca Fiyatları

Medyum hoca fiyatları sundukları hizmete, yaptıkları duaya, yapacakları vekfe, sizi kurtaracakları derde, büyüye, kedere, sıkıntıya, varlıklara göre değişkenlik göstermektedir. Bu yüzden internet üzerinde bu fiyatlamalar hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, medyum hoca fiyatları değişiklik göstermektedir.

Büyü Yaptırma Nedenleri Nelerdir?

İnsanların büyüleri yaptırma nedenleri kendisinin gücünün yetmeyeceğini düşünmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bazı insanlar ise bu tür alanlara ilgili oldukları için denemek amaçlı kendilerine büyü yaptırmasalar bile çoğu büyü kadar etkili muskalar yazdırmak için medyumlar ile iletişime geçerler.

İşte diğer nedenler ise şu şekildedir.

 • Mutlu olma isteği
 • Öz güvensizlik
 • Başarısızlık vb.

İşte insanın genel olarak umutlarının yıkılmasına sebep olan durumların başında genellikle bunlar gelmektedir. Bu tür durumda olan insanlar özellikle aşk hayatları için büyü yaptırmayı tercih ederler. Bu aşk için yapılan en bilinen büyü ise bağlama büyüsüdür. Bu tür medyum olaylarına inanmayanlar bile bağlama büyüsünü hayatlarında bir kez bile olsun duymuşlardır.

Bağlama Büyüsü

Bağlama büyüsü platonik aşklarda, eşini aldatanlarda veya evine bağlı kalamayan erkeklerde denenir. Ancak bazı durumlarda kişinin karşısındakine aşkını söyleyememesi yani öz güvensiz olması sonucu bu büyüyü yaptırdıkları gözlemlenir. Aslında çoğu medyum bağlama büyüsü yapmayı tercih etmez çünkü bağlama büyüsü sadece büyüyü yaptıran kişinin istediğine göre şekillenir yani karşıdaki insanın bir nevi gözüne perde inmesi ve o kişiden başka kimseyi görmemesi gibi durumların olması dolayısıyla bu büyüyü yaptıran insanları bencil oldukları söylenir. Genellikle evli kadınların tercih ettikleri büyü çeşididir. Bu büyü sayesinde erkeği evine bağlı hale getirirler.

Bereket Büyüsü

Çok eski zamanlarda çingenelerin yaptığı büyülerden biri olarak bilinir. Çingeneler bu büyüyü yapmak için metal para ya da varsa altın kullanırlardı. Büyü adından da anlaşıldığı gibi zengin olmak için değil var olan mevcut paranın çoğalması, bereketlenmesi için yapılırdı. Günümüzde ise bereket büyüsü 5 tane kısa ve yeşil renkli mum, 10 tane de madeni para ile yapılabilir. Büyünün ilk işlemi madeni paraların tuzlu su ile temizlenmesidir.

Daha sonra daire yapılmış 5 fincan tabağının içine birer bozuk paralar yerleştirilir. Madeni paralar üzerine birazcık mum damlatılır ve mumlar paraların üzerine yapıştırılır. Geriye kalan 5 adet madeni para ise oluşturulan halkanın içine 5 köşeli yıldız şeklinde yerleştirilir.

Ancak yıldızın doruk noktası kişiden uzak olmalı. Daha sonra büyüyü yapan kişi yüksek sesle şu anda şu kadar paraya ihtiyacım var der ve 5 köşeli mum ışıklarından herhangi birinin parladığı hayal edilir. Daha sonra birkaç dakika paraların o parlayan mum ateşinden döküldüğü hayal edilir ve mumlar kendi halinde yanmaya bırakılır. Eğer büyü olursa paranın rüzgar yolu ile kişiyi bulacağı söylenmektedir.

Papaz Büyüsü

Papaz büyüsünün iki tane amacı vardır. Bunlar iki kişiyi birbirine bağlamak ya da iki kişiyi birbirinden ayırmaktır. Bu büyü gizli yapılan büyüler arasında en tehlikelisi olarak bilinmektedir. Büyünün adının papaz büyüsü olması sebebi büyünün papazlara tarafından yapılmasıdır. Ancak normal papazlar tarafından değil büyü aforoz edilmiş papazlar tarafından yapılır. Çünkü normal papazların bu tür şeyler yapmaları haram ve günah sayılmaktadır.

Papaz büyüsü her papaz tarafından farklı şekilde yapılır çünkü papaz büyüsü ya aybaşındaki kadınlardan ya da erkeklerin menisinden yapılmaktadır. Eski dönemlerde genellikle aybaşındaki kadının kanından yapılırdı ve süryani dilinde dualar okunurdu. Büyü yapılırken genellikle kadının aybaşındaki ilk kanı erkeği kendine bağlaması için kullanılır.

Ancak büyünün bozulması biraz daha farklıdır. Yine büyünün bozulması da aybaşındaki kadının kanından yapılır ancak büyünün bozulması için kadının kanının son damlası kullanılmalıdır.

Papaz büyüsü bir kişinin tek başına yapabileceği kadar kolay bir büyü değildir. Papaz büyüsünün sıcak ve soğuk olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Büyüde sadece kan ve meni kullanılmaz farklı malzemelerde kullanılır. Bu malzemeler saç, tırnak, domuz kanı caiz sayılmayan şeylerdir.

Sizin için önerdiklerimiz

Medyum Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.